LOC-Woensdag_Dag.jpg

Woensdag 7 oktober 

Dagprogramma - Zoeken naar passende medezeggenschap

Medezeggenschap is van grote meerwaarde voor cliënten en zorgorganisaties. Mits op een goede manier georganiseerd. Dat is niet altijd eenvoudig. Tijdens de derde dag van de Week van de Medezeggenschap staat het thema ‘Zoeken naar passende medezeggenschap’ centraal. Iedere zorgorganisatie is anders; de medezeggenschap kan dan ook per organisatie verschillen. Hoe vind je als raad samen met de directie de medezeggenschap die past en bijdraagt aan waardevolle zorg?

Ga naar het dagprogramma...

Avondprogramma - Zorg thuis (wijkverpleging, ambulante ggz)

Ga naar het avondprogramma...

Dagprogramma - Zoeken naar passende medezeggenschap

Praktijkvoorbeeld uit de GGz

Woensdag 7 oktober - 13:00-14.00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

De medezeggenschap verandert met de zorg mee. Steeds vaker komt de vraag of de cliëntenraad in zijn klassieke vorm toereikend is om passende invloed en contact met de achterban te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we alternatieve vormen en krijgen deelnemers bouwstenen om de eigen medezeggenschap nader te onderzoeken. Hoe maak je medezeggenschap leuk en aantrekkelijk, en belangrijk: waar leg jij de focus?

 

Waardigheid bij vertrek uit verpleeghuis

Woensdag 7 oktober - 13:00-14.00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Tiske Boonstra, LOC-adviseur medezeggenschap

Nieuwe bewoners worden met respect en waardigheid ontvangen in een verpleeghuis. Maar hoe gaat het bij het vertrek? Heeft iemand dan ook recht op een waardig uitgeleide? In deze webinar wisselen we ervaringen uit over praktijkvoorbeelden en kijken we hoe je hier als cliëntenraad mee om kunt gaan. Tiske Boonstra is adviseur medezeggenschap bij LOC.

 

Praktijkvoorbeeld zorg thuis

Woensdag 7 oktober - 13:00-14.00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

Medezeggenschap voor organisaties die zorg thuis leveren vraagt soms een andere insteek. Er zijn verschillende manieren via welke medezeggenschap een bijdrage kan leveren aan het realiseren van waardevolle zorg. Deze sessie levert inspiratie voor deelnemers over alle mogelijkheden en welke voordelen deze opleveren in de praktijk.

 

Praktijkvoorbeeld jeugdzorg: Hoe zet je je als cliëntenraad in de picture?

Woensdag 7 oktober - 13:00-14.00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Dennis van den Brink, LOC Jeugd-adviseur

Tineke Voogd, voorzitter cliëntenraad van De Jeugd- en Gezinsbeschermer

Wat kun je als raad doen om je te laten zien? Om te laten weten wat je doet, hoe je dat doet en voor wie? In deze sessie deelt de cliëntenraad van De Jeugd- en Gezinsbeschermers hun initiatieven. Laat je in deze sessie inspireren en kom erachter wat jij kunt doen!

 

De praktijk van de Wet zorg en dwang - het goede gesprek (VG)

Woensdag 7 oktober - 13:00-14.00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Loes den Dulk, Stichting Raad op Maat

De Wet zorg en dwang biedt volop mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben. Het gesprek voeren over die overwegingen is hard nodig. Daarom willen we in deze workshop verkennen met deelnemers hoe zij hun rol in dit gesprek (kunnen) invullen. Er komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde. Doelgroep van deze workshop is  vertegenwoordigers van mensen met een beperking. 

 

Nieuw in de cliëntenraad

Woensdag 7 oktober - 14:30-15:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. In deze workshop komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

 

Als mens ben je van waarde, ook als je psychische problemen hebt

Woensdag 7 oktober - 14:30-15:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Marthijn Laterveer, LOC-coördinator

Ervoor zorgen dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden, ondanks langdurige psychische problemen. Dat is de ambitie van het netwerk Radicale vernieuwing langdurige ggz, dat bestaat uit gedreven mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden. Tijdens deze inspiratiesessie hoor je waarom dit netwerk werkt aan radicale vernieuwing. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze ambitie?

 
 

Visie op medezeggenschap

Woensdag 7 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie.

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Met de komst van de Wmcz 2018 worden afspraken herzien en aangepast. Naast aansluiting bij wettelijke eisen is het gesprek over 'de bedoeling van de medezeggenschap' (waarom en waarvoor?) cruciaal. In deze sessie besteden we aandacht aan achtergronden van een visie. Je krijgt handvatten die helpen om samen het gesprek tot visie op medezeggenschap aan te gaan. Je krijgt zicht op waar jouw ideale invloed aan moet voldoen en welke stappen helpen om daar samen te komen.

 

Versterking van de invloed van de raad (VG)

Woensdag 7 oktober - 16:00-17:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie.

Loes den Dulk, Stichting Raad op Maat

Verbeteren van de kwaliteit van zorg is antwoord geven op de vraag: wat betekenen beleidsplannen voor cliënten? Hoe concreter hoe beter. Dat vraagt van de raad veel vragen stellen. Veel ‘domme’ vragen stellen net zo lang tot dat duidelijk is. Invloed versterken doe je ook door duidelijke taal te spreken. En door gebruik te maken van de rechten die een cliëntenraad heeft. Deze interactieve sessie wordt gegeven in samenwerking met Stichting Raad op Maat. De sessie is voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers, ouders/verwanten. Na Corona komt er een aanbod voor cliënten zelf.

 

Kleine zorgaanbieders, kleine medezeggenschap

Woensdag 7 oktober - 16:00-17:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Tietsjannie Hamstra, bestuurder Zorghuizen Noord Nederland

Tiske Boonstra, LOC-adviseur

Moet je als kleine zorgaanbieder met zes cliënten echt een cliëntenraad van zes mensen hebben? Hoe regel je gemeenschappelijke invloed van cliënten die past bij kleinschalige organisaties? Tietsjannie Hamstra en Tiske Boonstra gaan in gesprek om uit te wisselen waar je aan kan en moet denken.

 

Nieuw in de Wmcz: Inspraak

Woensdag 7 oktober - 16:00-17:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie.

Inge Redeker, Vilans-adviseur
Jessica Michgelsen, Vilans-onderzoeker

In de sessie wordt de handreiking Inspraak gepresenteerd, die gemaakt is voor de Wmcz 2018. De sessiebegeleiders  geven aan wat er in de nieuwe wet staat over inspraak en hoe inspraak samenhangt met medezeggenschap. Vervolgens presenteren ze 14 verschillende vormen van inspraak die zijn opgenomen in de handreiking. Tot slot wordt ingegaan op veel gestelde vragen. Van de handreiking is ook een eenvoudige versie gemaakt. Centrale vraag voor de sessie: er is heel veel bekend over hoe je kunt werken aan meer inspraak, maar hoe zorgen we ervoor dat zorgorganisaties dit ook echt gaan doen in de praktijk?

 

Online Vraagbaak

Woensdag 7 oktober - 17:00-17:30 uur

LOC-adviseurs

Wil je ondersteuning op maat? Of een set aan brochures en publicaties? Heb je een inhoudelijke vraag over medezeggenschap? Wil je misschien meer weten over de voordelen van lidmaatschap van LOC? Bij onze online Vraagbaak kan je terecht met je vragen en verzoeken.

 
LOC-Woensdag.jpg

Woensdag 7 oktober 

Avondprogramma - Zorg thuis (wijkverpleging, ambulante ggz)

Medezeggenschap bij zorg thuis heeft een eigen dynamiek en andere uitdagingen. Hoe sta je in contact en organiseer je passende invloed? Hoe ga je om met verplichte zorg in deze setting? En wat vind je hier van als medezeggenschap? Deze avond een speciaal programma voor cliëntenraden en andere betrokkenen die zich inzetten voor mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen.

Zorgplannen & instemming op procedure

Woensdag 7 oktober - 19:00-20:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

In de Wmcz 2018 staat dat de cliëntenraad instemmingsrecht heeft op de procedure van de zorgplannen. In deze korte training wordt uitgelegd hoe een zorgplan moeten worden opgesteld. Maar ook welke onderwerpen in een individueel zorgplan voorkomen. Cliënten én verwanten kunnen nu ook op afstand het zorgplan inzien. Maar wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? We gaan in gesprek over hoe de cliëntenraad haar invloed kan aanwenden om de kwaliteit van zorgplannen te waarborgen. Deze training is voor cliëntenraadsleden die geen of weinig ervaring hebben met zorgplannen of er meer van willen weten.

 
 

Wet zorg en dwang in de thuissituatie, verplichte zorg thuis

Woensdag 7 oktober - 19:00-20:00 uur

Barry Nugetren, cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij Zorgstem

Tiske Boonstra, LOC-adviseur

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die zorg met dwang regelt. Die zorg kan je nu ook thuis krijgen! Maar hoe gaat dat dan? Wat mag wel en wat mag niet? In deze sessie gaat Tiske Boonstra in gesprek met een adviseur van Zorgstem over de (on)mogelijkheden van onvrijwillige zorg thuis. Zorgstem biedt cliëntvertrouwenspersonen voor de Wzd en kent dus als geen ander de rechten van de cliënt. Ken jij ze ook?

 

Huishoudboekje van de zorginstelling

Woensdag 7 oktober - 19:00-20:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Henk Smets, LOC Expertpool Zorg & Geld

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

Bij het adviseren over de financiën gaat het over het meepraten, meedenken en invloed uitoefenen op de balans tussen de inkomsten en uitgaven van de zorginstelling. Het gaat dus over het huishoudboekje van de zorginstelling. Deze korte cursus geeft inzichten en tips in de mogelijkheden van de cliëntenraad om te adviseren over de financiën van de zorginstelling. Met kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief alsuitgangspunt.

 

Ambulantisering en medezeggenschap

Woensdag 7 oktober - 20:30-21:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

In de GGz werken organisaties steeds ambulanter. De achterban is daarmee veel minder direct in beeld. Cliëntenraden zijn er vaak (nog) niet op georganiseerd. De collectieve belangen van cliënten zijn steeds minder direct zichtbaar, maar ze zijn er wel! Hoe krijg je dat contact en wat is de rol van de zorgaanbieder? Hoe kun jij belangen van cliënten die je niet ziet wel behartigen? In deze sessie krijg je een handreiking om passende afspraken te maken. De centrale vraag die we bespreken: wie is verantwoordelijk en hoe pak je dat aan?

 

In contact met je achterban bij zorg thuis: wat werkt?

Woensdag 7 oktober - 20:30-21:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Tiske Boonstra, LOC-adviseur

Als je elkaar niet kan zien en spreken is het lastig om voor elkaars belangen op te komen. Bij cliënten in de zorg thuis kan je niet altijd even aankloppen en vragen hoe het gaat. Hoe sta je als cliëntenraad wel in contact met je achterban? We wisselen ervaringen uit en geven tips en voorbeelden uit het land.

 

Inzicht in mijn eigen zorgplan

Woensdag 7 oktober - 20:30-21:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

In een zorgplan staan de afspraken die een cliënt en zorgverlener maken over de zorg en ondersteuning, eigen wensen en behoeften, mogelijkheden en beperkingen en doelen van de zorg voor de komende periode. Welke eisen stellen zorgverzekeraars aan het zorgplan en welke uitgangspunten worden gehanteerd? En hoe zit het met de inzage in het dossier? Deze vragen komen onder meer aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (mogelijke) rol(len) van de cliëntenraad ten aanzien van zorgplannen op basis van de nieuwe Wmcz 2018.

 

Contact