LOC-Vrijdag.jpg

Vrijdag 9 oktober 

Het werk van de raad

De laatste dag van de Week van de Medezeggenschap duiken we dieper in de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Hoe zet je mooie ideeën om in een actiegericht en werkbaar plan? Hoe komen we aan nieuwe leden? Hoe krijgen we zicht op de financiën van de zorgorganisatie, zodat we daar goed over kunnen adviseren? Hoe kunnen we als cliëntenraad onderling beter samenwerken en communiceren? Wat is nou precies de rol van de voorzitter? En van de ondersteuner? Over deze en nog veel meer vragen gaan we deze dag in gesprek. Ga naar het programma...

De juiste balans in de agenda van de raad

Vrijdag 9 oktober - 13:00-14:00 uur

Freke Evers en Tiske Boonstra, LOC-adviseurs medezeggenschap

Een cliëntenraad heeft het vaak druk. In de praktijk agendeert een zorginstelling veel punten, zoals advies- en instemmingsvragen. De cliëntenraad kan zelf ook de agenda bepalen en zo het beleid van de instelling actief beïnvloeden. Tijdens deze webinar staat centraal hoe de cliëntenraad zelf tot een eigen agenda kan komen, die recht doet aan de praktijk.

 

Hoe (bege)leid je als voorzitter de cliëntenraad?

Vrijdag 9 oktober - 13:00-14:00 uur

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

De voorzitter van de cliëntenraad is de eerste onder gelijken. En hij heeft de taak om het medezeggenschapsproces in goede banen te leiden. We inventariseren voorbeelden van kansen, successen en dilemma's die in de rol 'ingebakken zitten'. In deze sessie krijg je handvatten en tips & trucs om je rol verder vorm te geven.

 

Van ambities naar actie: de sleutel voor succes zit in samenwerking!

Vrijdag 9 oktober - 13:00-14:00 uur

Dennis van den Brink, LOC Jeugd-adviseur

Cliëntenraden zijn ambitieus. Omstandigheden zorgen ervoor dat ambities niet altijd van de grond komen. Dit kan gevolgen hebben voor de motivatie en energie van de leden. Hoe zorg je ervoor dat de ambities realistisch en haalbaar zijn? En dat de ambities aansluiten op de kwaliteiten en vaardigheden van mensen in de raad?  Centrale vraag voor deze sessie: hoe goed is de samenwerking tussen de leden in de raad om de ambities te vertalen naar acties? En om daar resultaat op te behalen?

 

Werven van nieuwe leden

Vrijdag 9 oktober - 13:00-14:00 uur

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. Daarom vraagt dit continu aandacht in het dagelijkse werk. Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, kan de werving beginnen. In deze sessie wordt ingegaan op het maken van een wervingsplan en inwerkprogramma. Deelnemers krijgen tijdens deze sessie volop ruimte voor uitwisseling.

 

Zeggenschap over ‘frisse zorggebouwen’ om virusbesmetting te voorkomen

Vrijdag 9 oktober - 14:30-15:30 uur 

LOC Expertpool Bouw

De LOC Expertpool Bouw geeft cliëntenraden praktische tips. Ook over bouwkundige- en installatietechnische maatregelen om virusbesmetting in bestaande zorggebouwen tot een minimum te beperken. Zodat de bewoners veilig kunnen wonen en de zorgmedewerkers goede zorg kunnen leveren zonder angst voor besmetting.

 

Slechte luchtkwaliteit en ventilatie in zorggebouwen hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven en werken. De eisen van het landelijke bouwbesluit zijn niet gebaseerd op het beperken van het risico op overdracht van infectieziekten in gebouwen, dus ook niet van een virus als Corona. Gevolg hiervan is dat de meeste verpleeghuizen ook maatregelen moeten nemen wat de gebouwen betreft, om in de toekomst ‘virusproof’ te zijn en blijven. 

 

Begroting en jaarrekening leren lezen tbv waardevolle zorg; meer inzicht in het huishoudboekje van de zorginstelling

Vrijdag 9 oktober - 14:30-15:30 uur

Ferry van Dorst, lid LOC Expertpool Zorg & Geld

De cliëntenraad heeft wettelijke bevoegdheden bij begroting en jaarrekening, hoe zorg je dat je deze leert lezen. Bij het adviseren over de financiën gaat het over het meepraten, meedenken en invloed uitoefenen op de balans tussen de inkomsten en uitgaven van de zorginstelling. Het gaat dus over het huishoudboekje van de zorginstelling. Deze praktische workshop geeft inzichten en tips in de mogelijkheden van de cliëntenraad om te adviseren over de financiën van de zorginstelling. Met de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief als uitgangspunt.

 

Jouw rol in de raad

Vrijdag 9 oktober - 14:30-15:30 uur

Raadslid & Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Hoe ervaar je als cliëntenraadslid je eigen werk? Waarom ben je ooit hieraan begonnen en wat vind je van toegevoegde waarde? En nog belangrijker: wat merk je in de praktijk hun het werk dat je doet? Thom van Woerkom vraagt het in dit diepte-interview aan een cliëntenraadslid.

 

Aandacht voor eten en drinken (hoe beoordeel ik de praktijk)

Vrijdag 9 oktober - 14:30-15:30 uur

Anton François, coördinator Stichting Eten + Welzijn & Rudi Crabbé, bestuurder Stichting Eten + Welzijn

Eten en drinken is een complex thema. ‘Goede Voeding’ is natuurlijk lekker, maar moet ook gezond, duurzaam, veilig, betaalbaar, uitvoerbaar zijn en nog veel meer. Bovendien is wat goedis per mens verschillend. Centrale vraag bij deze sessie: Hoe krijg je een volledig beeld op het voedingsbeleid en kom je tot een top 3 van verbeteracties? Deelnemers beantwoorden vragen vanuit 9 perspectieven, zodat een totaalbeeld ontstaat over de kwaliteit van het voedingsbeleid. En je zicht krijg op waar verbeterpunten zitten en welke keuzes gemaakt kunnen worden.

 

Nieuw in de cliëntenraad: wat kom jij hier doen?

Vrijdag 9 oktober - 16:00-17:00 uur 

Tiske Boonstra, LOC-adviseur medezeggenschap

Veel mensen hebben nog nooit van een cliëntenraad gehoord voordat ze in contact komen met zorg. Wat doet een raad en hoe kan je bijdragen aan wat de raad doet? Wat doe je als je nieuw bent in een cliëntenraad? In dit vragenuur geven we tips en handvatten mee voor nieuwe leden.

 

De rol van de ondersteuner

Vrijdag 9 oktober - 16:00-17:00 uur

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Loes den Dulk, Stichting Raad op Maat

Vanuit de Wmcz 2018 hebben cliëntenraden recht op professionele en onafhankelijke ondersteuning van hun werk. Ondersteuner zijn is een vak waarin de raad met behulp van een vastgesteld kader samen met de ondersteuner de inhoud van de taak bepaalt. In deze interactieve bijeenkomst staan we stil bij de taak en positie van de ondersteuner. De sessie is exclusief bedoeld voor ondersteuners van cliëntenraden.

 

Cliëntenraad en teambuilding

Vrijdag 9 oktober - 16:00-17:00 uur

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

Als cliëntenraad kun je op verschillende manieren geconfronteerd worden met interne problemen. Stel dat je hier invloed op wilt hebben. Waar begin je dan? Wat moet je weten? Tijdens deze interactieve workshop kijken we naar de (on)mogelijkheden van het inzetten van teambuilding. Waar hebben we het over bij teambuilding? Welke signalen kun je waarnemen in een team of organisatie? Welke mogelijkheden zijn er om specifieke doelen te bereiken? En natuurlijk: hoe speelt dit alles in de eigen cliëntenraad?  Deze interactieve sessie is interessant voor alle leden van cliëntenraden die meer willen weten over interactie binnen teams.

 

Online Vraagbaak

Vrijdag 9 oktober - 17:00-17:30 uur

LOC-adviseurs

Wil je ondersteuning op maat? Of een set brochures en publicaties? Heb je een inhoudelijke vraag over medezeggenschap? Wil je misschien meer weten over de voordelen van lidmaatschap van LOC? Bij onze online Vraagbaak kan je terecht met je vragen en verzoeken.

 

Contact