LOC_Clientenraad_631902332_comp.jpg

Maandag 5 oktober 

Dagprogramma - Invoering Wmcz 2018

Zorgorganisaties en cliëntenraden zijn volop bezig om hun afspraken en werkwijzen rondom medezeggenschap opnieuw tegen het licht te houden. Niet gek dus dat we de Week van de Medezeggenschap aftrappen met de ‘Invoering Wmcz 2018’. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet afgelopen juli worden inspraak en medezeggenschap van mensen die zorg nodig hebben verder versterkt. Tijdens deze eerste themadag verkennen we samen hoe de Wmcz kan bijdragen aan waardevolle zorg.

Ga naar het dagprogramma...

Avondprogramma - Jeugdzorg en de Wmcz

Ga naar het avondprogramma...

Dagprogramma

Opening Week van de Medezeggenschap

Maandag 5 oktober - 12:30-13:00 uur

Marthijn Laterveer, LOC-coördinator

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Hoewel het een moeilijke tijd is waarin de tijd veel uitgaat naar andere dingen dan cliëntenraden, verdienen cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap dit jaar heel veel aandacht. Met de invoering van de Wmcz 2018 krijgt medezeggenschap sterkere wettelijke kaders. Daarnaast wordt meer en meer zichtbaar hoe belangrijk de inbreng van mensen die zorg krijgen en hun naasten is in het verbeteren van de zorg. We blikken vooruit op wat komen gaat in deze afwisselende Week.

 

Het belang van medezeggenschap

Maandag 5 oktober - 13:00-14:00 uur

Brancheorganisaties en Marthijn Laterveer, LOC-coördinator

Brancheorganisaties en LOC werken veel samen op het gebied van medezeggenschap. Dat doen ze, omdat zij het belang van medezeggenschap onderschrijven en leden zo goed als mogelijk willen ondersteunen. In dit interview reflecteren Marthijn en vertegenwoordigers van branche-organisaties op deze samenwerking en waar branches en cliëntenraden elkaar vinden, of juist tegenover elkaar staan.

 

Op weg met de Wmcz 2018

Maandag 5 oktober - 13:00-14:00 uur

Cliëntenraadsleden

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Overal in het land zijn cliëntenraden en zorgorganisaties bezig met het maken van nieuwe afspraken over medezeggenschap. Hoe verloopt dit proces, wat maken cliëntenraden mee en welke tips willen ze andere raden meegeven? Dat komt allemaal in dit interview naar voren.

 

Nieuw in de cliëntenraad

Maandag 5 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Kies een andere sessie

 

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk 

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. In deze workshop komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

 

Concreet stappenplan: het opzetten van een raad

Maandag 5 oktober - 14:30-15:30 uur

Stijn Zieleman, LOC-adviseur

Met de invoering van de Wmcz 2018 vallen meer zorgorganisaties onder de reikwijdte van de wet. Tijdens deze webinar helpen we geïnteresseerden aan een overzichtelijk stappenplan om te komen tot een nieuwe cliëntenraad. Deze sessie is geschikt voor (toekomstige) raadsleden, maar ook voor medewerkers van organisaties.

 

Invoering Wmcz 2018

Maandag 5 oktober - 16:00-17:00 uur

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

Medezeggenschap gaat over meepraten, meedenken en invloed op beslissingen. Wat is het wettelijk kader van de Wmcz 2018? Wat zijn de mogelijkheden voor cliënten, naasten, vertegenwoordigers en zorgorganisaties om hier samen aan te werken? Het is de uitdaging om een vertaling van het wettelijk kader naar de praktijk van alledag te maken. Zodat medezeggenschap er echt toe doet voor alle betrokken partijen

 

Het hoe en wat van de medezeggenschapsregeling

Maandag 5 oktober - 16:00-17:00uur

VOLGEBOEKT! Kies een andere sessie

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk 

Stijn Zieleman, LOC-adviseur

Afspraken tussen cliëntenraad en zorgaanbieder worden met ingang van de Wmcz 2018 vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. LOC heeft met branche-organisaties modellen gemaakt voor deze regeling. Waar kun je rekening mee houden bij het maken van afspraken en wat staat er nu allemaal in zo'n regeling? LOC-adviseur Stijn Zieleman legt het je uit in dit vragenuur.

 

Online Vraagbaak

Maandag 5 oktober - 17:00-17:30 uur

LOC adviseurs

Wil je ondersteuning op maat? Of een set brochures en publicaties? Heb je een inhoudelijke vraag over medezeggenschap? Wil je misschien meer weten over de voordelen van lidmaatschap van LOC? Bij onze online Vraagbaak kan je terecht met je vragen en verzoeken.

 
LOC-Maandag_Avond.jpg

Maandag 5 oktober

 

Avondprogramma:

Jeugdzorg en de Wmcz

Ook de medezeggenschap in de jeugdzorg wordt sinds 1 juli via de Wmcz 2018 geregeld. Deze avond komen alle veranderingen voor de jeugdzorg aan bod. En gaan we uitgebreid in op de vraag hoe je de stem van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders nog krachtiger kunt laten klinken in de samenwerking met professionals en aan tafel met management en bestuurders. 

Jeugdzorg en de Wmcz 2018

Maandag 5 oktober - 20:00-21:00 uur

José Broers, LOC-adviseur cliëntmedezeggenschap

Medezeggenschap binnen de Jeugdzorg gaat over meepraten, meedenken en invloed uitoefenen op beslissingen. Dat verschilt per organisatie. Wat is het wettelijk kader van de Wmcz 2018 en wat zijn de mogelijkheden voor kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en de zorgorganisatie om hier samen aan te werken? Het is de uitdaging om een vertaling van het wettelijk kader naar de praktijk van alledag te maken. Zodat medezeggenschap er echt toe doet voor alle betrokken partijen.

 

Stappenplan nieuwe afspraken over medezeggenschap

Maandag 5 oktober - 20:00-21:00 uur

Freke Evers, LOC Jeugd-adviseur medezeggenschap

De nieuwe medezeggenschapswet is een kans om de huidige medezeggenschap tegen het licht te houden. En om nieuwe afspraken te maken over de vorm, structuur en praktijk van de medezeggenschap. Tijdens deze sessie vertelt Freke hoe je dat kan aanpakken in jouw organisatie. De centrale vraag van deze sessie is: Hoe kom je met elkaar tot nieuwe afspraken over medezeggenschap?

 

De cliëntenraad als kritische partner

Maandag 5 oktober - 20:00-21:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk. Kies een andere sessie

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Medezeggenschap heeft van oudsher niet een sterke traditie in de jeugdzorg. Toch zie je steeds meer dat cliëntenraden invloed uitoefenen binnen jeugdzorgorganisaties. Hoe geef je als bestuurder vorm aan de samenwerking met de cliëntenraad? Wat is jouw verantwoordelijkheid en waar liggen de grenzen? Thom van Woerkom neemt je in dit vragenuur mee in alle facetten waar een bestuurder mee te maken krijgt.

 

Van ideeën naar actie!

Maandag 5 oktober - 20:00-21:00 uur

Tina Bakker, LOC Jeugd-adviseur & Tiske Boonstra, LOC-adviseur medezeggenschap

Als cliëntenraad kan je van alles willen bereiken. Zoals streven naar kwaliteit van leven, leuke activiteiten en veiligheid voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar hoe ga je dat doen? Hoe kom je van wat je wilt bereiken naar dat resultaat? Tijdens deze sessie gaan Tina en Tiske in gesprek om te kijken hoe je van dromen naar doelen komt. En hoe je uiteindelijk tot effect komt!

 

Contact