LOC-Donderdag.jpg

Donderdag 8 oktober 

In contact staan (met de achterban, je externe netwerk, enz.)

De cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die zorg nodig hebben. Daarvoor heeft de raad allerlei contacten. Niet alleen met de eigen achterban, maar ook met externen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten. In contact staan is de motor van de medezeggenschap. In de praktijk blijkt het voor veel cliëntenraden een opgave. Hoe doe je dit dan? Er is niet één goede manier: in contact staan vraagt om maatwerk. Deze dag gaan we uitgebreid met dit belangrijke thema aan de slag. 

Ga naar het programma...

Contact met de achterban bij Zorg Thuis

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie.

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur

Het blijkt in de thuiszorg een lastige klus om goed in contact te komen met de achterban. Soms lijkt het de AVG die acties tegenhoudt, andere keer is het de inhoud die niet aansluit bij de achterban en toch. Toch vraagt de wetgever om inspraak te organiseren. Maar hoe dan? is vaak de vraag. Daar willen we het over hebben tijdens deze workshop

 

Achterbancontact in de verpleeghuiszorg: leren van elkaar

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie.

Tiske Boonstra, LOC-adviseur

Blijft het koffie-uurtje leeg? Komt niemand naar de themabijeenkomst? Of heb je juist een super leuke bijeenkomst gehad en zijn alle vertegenwoordigers en naasten gekomen? Ook in het verpleeghuis is het soms zoeken hoe je in contact komt met bewoners en naasten. Wat werkt wel en wat werkt niet?  We wisselen ervaringen en voorbeelden uit onder leiding van een ervaren LOC-adviseur.

 

Contact met de (ambulante) achterban in de GGz

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Behartiging van belangen in de GGz is soms een uitdaging. Het contact met de achterban is niet altijd eenduidig en soms matig georganiseerd. Belangen blijven bestaan, ook als cliënten minder direct in beeld zijn. Hoe krijg je en houd je het contact. En wat is hierin de rol (bijdrage) van de zorgaanbieder? Is een raad nog de meest passende vorm als je de cliënten steeds minder direct kent en ziet? In deze interactieve sessie krijg je handreikingen hoe je samen nieuwe afspraken kunt maken. Wie is verantwoordelijk en hoe pak je dat aan?

 

Contact leggen met je achterban (maatschappelijke opvang)

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Freke Evers, adviseur medezeggenschap LOC Waardevolle Zorg

Als de cliëntenraad goed in contact staan met de achterban, weet je hoe mensen de zorg en ondersteuning ervaren en wat ze nodig hebben. Het helpt de cliëntenraad vervolgens in het gesprek met de zorgorganisatie, omdat ze hun adviezen kunnen stoelen op de ervaringen van mensen. De praktijk is soms wel lastig. Hoe sta je écht in goed contact met de achterban? Tijdens deze interactieve sessie werk je dit samen uit, onder begeleiding van een adviseur van LOC.

 

Contact met de achterban (VG)

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Loes den Dulk, Stichting Raad op Maat

De raad behartigt de belangen van de cliënten van de zorgorganisatie. De uitdaging voor de raad is dus om in contact te zijn met de cliënten en hun ervaringen en wensen te vertalen naar adviezen aan de manager/bestuurder. Daar waar cliënten niet in staat zijn hun wensen en ervaringen te delen, zijn ouders/verwanten een goede spreekbuis voor cliënten. Maar ouders en cliënten zijn het niet altijd eens, dus zal het streven moeten blijven om waar mogelijk de mening van de cliënten zelf te achterhalen. Deze interactieve sessie is alleen voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers, ouders/verwanten. Na Corona komt er een aanbod voor cliënten zelf.

 

In 5 stappen naar contact met de achterban (jeugdzorg)

Donderdag 8 oktober - 13:00-14:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Dennis van den Brink, LOC Jeugd-adviseur

Contact met de achterban: het klinkt simpel en blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig. Veel cliëntenraden zoeken naar manieren om in contact te staan met de cliënten die je als raad vertegenwoordigt. In deze sessie maken we een stappenplan waarmee je als raad aan de slag kunt om contact met de achterban op te bouwen én te onderhouden! Centrale vraag voor deze sessie: hoe werkt de cliëntenraad als team samen om contact met de achterban op te bouwen?

 

Vertrouwen in de cliëntenraad vergroten

Donderdag 8 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk. Kies een andere sessie.

Hoe moet ik op jou kunnen vertrouwen als ik je niet ken? Hoe weet jij wat ik wil? Vaak zijn cliëntenraden niet goed bekend onder hun achterban. Soms weet een organisatie niet goed wat ze met een raad aan moeten. Hoe vergroot je het vertrouwen in de raad? Tiske Boonstra neemt je mee in gesprek over vertrouwen, samenwerking en zichtbaarheid.

Tiske Boonstra, LOC-adviseur

 

Verantwoordelijkheden in vertrouwen delen

Donderdag 8 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk. Kies een andere sessie.

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

De positie van de centrale cliëntenraad is in de Wmcz 2018 vastgelegd. Cliëntenraden moeten zelf aan de slag met het verdelen van bevoegdheden tussen lokale en centrale raden. Welke visie heb je op medezeggenschap? Hoe wil je bevoegdheden verdelen op basis van die visie? En welke ruimte houd je dan over? Dat komt allemaal in deze sessie voorbij

 
 

Omgaan met externe invloeden

Donderdag 8 oktober - 14:30-15:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Niet alleen in, maar ook rondom de zorgorganisatie gebeuren zaken die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg. Het is niet verplicht om contact te onderhouden met alle interne en externe partijen. Wel kan het voor de inhoud van het raadswerk nuttig en waardevol zijn. In deze sessie bespreken we mogelijke invloeden en krijg je een handreiking hoe je tot keuzes komt.

 

In gesprek met het Zorgkantoor

Donderdag 8 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk. Kies een andere sessie.

Zorgkantoren & Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Het zorgkantoor maakt jaarlijks afspraken met zorgorganisaties over de zorg die wordt geleverd. Voor het maken van die afspraken is het belangrijk om te weten wat er speelt onder cliënten en hun naasten. Daarvoor is de cliëntenraad de aangewezen partij. Om te werken aan waardevolle zorg is het gesprek tussen zorgkantoor en cliëntenraad een belangrijke randvoorwaarde. In deze workshop kun je in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de zorgkantoren CZ en VGZ. Welke onderwerpen houden je bezig en zou je met het zorgkantoor willen bespreken? Welke ervaringen heb je bijvoorbeeld met de inbreng van de cliëntenraad bij het opstellen van het kwaliteitsplan of het beleid met betrekking tot Corona en lockdown? In deze workshop bespreken we hoe je hierover met het Zorgkantoor in gesprek kunt gaan en delen we tips en tricks.

 

Nieuw in de cliëntenraad

Donderdag 8 oktober - 16:00-17:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk. Kies een andere sessie.

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. In deze workshop komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

 
 

Medezeggenschap en de rol van de Inspectie

Donderdag 8 oktober - 16:00-17:00 uur

Korrie Louwes, IGJ-hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van medezeggenschap door zorgorganisaties. Voor de IGJ is dat onderdeel van hun reguliere toezicht en dat betekent dat gesprekken met cliëntenraden belangrijk blijven. Wat wil een inspecteur van cliëntenraden weten en wat kunnen cliëntenraden van de IGJ verwachten? Hoofdinspecteur Korrie Louwes  wordt in dit interview bevraagd over haar rol in en visie op medezeggenschap.

Contact