LOC-Dinsdag.jpg

Dinsdag 6 oktober 

Samenwerking binnen de organisatie

(BZ, RvT, OR, PAR/VAR, POR)

Medezeggenschap doe je samen. Daarom staat deze dag in het teken van ‘Samenwerking binnen de organisatie’. Belangrijk is dat de cliëntenraad bewust is van zijn eigen positie binnen het speelveld van de zorgorganisatie. Zicht op die positie helpt om het cliëntenraadswerk goed te kunnen doen. Het draagt bij aan belangenbehartiging en vertegenwoordiging van mensen die zorg nodig hebben (en hun naasten).

Ga naar het programma...

Het speelveld van de raad

Dinsdag 6 oktober - 12:30-13:00 uur

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

In het werk van de cliëntenraad wordt vaak gekeken naar de samenwerking met de bestuurder. Maar de raad heeft daarnaast ook nog veel andere partijen waarmee zij samenwerkt. Tijdens de introductie van het thema van deze tweede dag van de Week van de Medezeggenschap spreken Theo van Ooi en Thom van Woerkom over deze partners. En over welke rol zij hebben ten aanzien van de raad.

 

Samenwerken bij een crisis

Dinsdag 6 oktober - 13:00-14:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Medezeggenschap doe je samen. Ook als je het met elkaar (soms fundamenteel) oneens bent over een onderwerp of thema. In deze sessie hebben we aandacht voor de krachten die spelen en leer je hoe je zelf kunt inzetten op beweging. We bespreken vaardigheden die helpen en wat je zelf kunt doen (of laten) om 'in contact te blijven'.

 

Aandacht voor eten en drinken: een belangrijke kwaliteitsindicator

Dinsdag 6 oktober - 13:00-14:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Anton François, coördinator, Stichting

Eten + Welzijn
Rudi Crabbé, bestuurder Stichting

Eten + Welzijn 

Een succesvol voedingsbeleid begint bij medewerkers die eten zien als onderdeel van de gezondheid van mensen. Het gaat in deze definitie van gezondheid om optimaal welbevinden en wat dat dan precies is, is per mens verschillend. Om hier vorm en inhoud aan te geven is het nodig om een heldere voedingsvisie te maken. De centrale vragen voor deze sessie zijn: Hoe benoem je de waarden van 'eten en drinken'? En hoe formuleer je hiermee een heldere voedingsvisie voor jouw organisatie?

 

Cliëntenraad en corona

Dinsdag 6 oktober - 13:00-14:00 uur

Thom van Woerkom, LOC-coördinator medezeggenschap

Cliëntenraden zaten afgelopen maanden in het oog van de storm. Allerlei besluiten moesten onder hoge druk genomen worden, regelmatig zonder dat de medezeggenschap daarbij betrokken werd. Hoe neem je als cliëntenraad je positie in en welke rechten heb je? Maar nog belangrijker: heb je helder voor ogen wat je zelf wilt bereiken?

 

Samenwerking met de bestuurder (GGz)

Dinsdag 6 oktober - 14:30-15:30 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie

Theo van Ooi, Relatiebeheerder, Adviseur, Trainer en Coach voor LOC

Invloed passend vormgeven vraagt om het scherp hebben van elkaars rol en positie. In de GGz zijn organisaties steeds groter, is zorg steeds ambulanter georganiseerd en is de positie van individuele cliënten steeds minder zichtbaar. In deze interactieve sessie richten we ons op passende aansluiting bij de zeggenschap in de zorgorganisatie, waar de cliënt als mens in beeld blijft. Hoe doe je dat? Je krijgt handreikingen om te focussen op het doel waarvoor je er allebei (cliënt(enraad) en bestuurder) bent.

 

Samenwerken met de bestuurder jeugdzorg

Dinsdag 6 oktober - 14:30-15:30 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Freke Evers, LOC Jeugd-adviseur medezeggenschap

De praktijk van medezeggenschap vraagt een goede samenwerking tussen de cliëntenraad en bestuurder. Deelnemers aan deze sessie wisselen onderling handvatten, inzichten en ervaringen uit. Een ervaren adviseur van LOC begeleidt de sessie en deelt tips om het goede gesprek te blijven voeren, hoe moeilijk dat soms ook is.

 

Kwaliteitsplan verpleeghuizen: goede zorg lokaal vormgeven

Dinsdag 6 oktober - 16:00-17:00 uur

VOLGEBOEKT! Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk, kies een andere sessie

Marthijn Laterveer, LOC-coördinator

Goede zorg ontstaat vanuit de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en zorgverleners. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg sluit hier op aan door nadruk te leggen op locaties waar zorg wordt verleend. In het kwaliteitsplan moet zichtbaar worden hoe wordt gewerkt aan betere zorg, die aansluit bij wat mensen nodig hebben. Lokale cliëntenraden hebben instemmingsrecht op dat kwaliteitsplan. Hoe pas je dat toe in de praktijk en welk gesprek voer je daarover? Marthijn Laterveer neemt je mee in deze uitdaging.

 

Nieuw in de cliëntenraad

Dinsdag 6 oktober - 16:00-17:00 uur

Registreren voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Klazien Teeuwissen, LOC-adviseur en coach

Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. In deze workshop komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

 

De praktijk van samenwerking medezeggenschap en toezicht

Dinsdag 6 oktober - 16:00-17:00 uur

Lid cliëntenraad en lid raad van toezicht PerMens

Ruben Zelissen, LOC-facilitator zeggenschap

In de samenwerking tussen cliëntenraad en raad van toezicht is het soms zoeken. Terwijl beide raden een belangrijke rol spelen in een zorgorganisatie. In dit interview gaan we met een lid van een cliëntenraad en een lid van een raad van toezicht dieper in op een goede samenwerkingspraktijk in de maatschappelijke opvang. De centrale vraag van deze sessie is: hoe geef ik vorm aan een goede samenwerking tussen cliëntenraad en Raad van Toezicht?

 

Contact