LOC-BeeldWvdM.jpg

Registreren kan niet meer, het online

evenement is afgelopen.

Hou voor verslagen van (opgenomen) sessies www.clientenraad.nl in de gaten!

Week van de Medezeggenschap

5 t/m 9 oktober 2020

 

Over de Week van de Medezeggenschap

Al sinds jaar en dag laten cliëntenraadsleden LOC weten dat zij cliëntenraadswerk willen doen omdat ze iets voor een ander willen betekenen. Tegelijkertijd horen we dat zij binnen de kortste keren belanden in situaties waar dagelijkse beslommeringen, regels en financiën de boventoon voeren. De kern van hun betrokkenheid raakt al snel buiten beeld. En dat terwijl juist cliëntenraadsleden het menselijke aspect goed in kunnen brengen. Door steeds opnieuw te leren kijken naar wat mensen belangrijk vinden, naar wat voor hen waardevol is in het leven, brengen cliëntenraadsleden gesprekken op gang die maken dat dingen anders georganiseerd (kunnen) worden.

Wat kun je verwachten?

  • 5-daags online evenement

  • Voor en met alle leden van LOC en andere geïnteresseerden in medezeggenschap: iedereen die zich (verder) wil bekwamen of verdiepen in de medezeggenschap

  • Het gaat bijvoorbeeld over hoe je ‘bijdragen aan Waardevolle zorg’ het uitgangspunt kunt laten zijn van activiteiten van de raad

  • Over wat de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) betekent voor je werk

  • De activiteiten gaan in op allerlei concrete onderwerpen uit de cliëntenraadspraktijk

  • Veel concrete tips van anderen

  • Praktische workshops, inspirerende sprekers en interessante interviews

  • Waardevolle discussies en netwerkmogelijkheden

  • Deelname is kosteloos voor LOC-leden en anders € 25,- per persoon per sessie (of € 75,- per persoon voor alle sessies die je wilt)

Voor en met wie

De Week van de Medezeggenschap wordt georganiseerd door LOC, voor cliëntenraden én andere betrokkenen bij de medezeggenschap, zoals ondersteuners, bestuurders of beleidsmakers.

 

Naast het feit dat cliëntenraden en LOC een actieve rol in het programma spelen, zijn er ook bijdragen van: het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, verschillende brancheorganisaties, toezichthouders, Vilans, zorgkantoren en anderen. 

 

Programma

Klik op een van de dagen hieronder om alle activiteiten per dag te bekijken

Activiteiten in de Week zullen ook terug te kijken zijn via onze media.

LOC-Hoofdafbeelding-LR.jpg
LOC-Maandag_Avond.jpg
 

Contact